יומן אירועים ברעות

מצעד האקלים

נצא ב 8:15 מתחנות ההסעה. של בה"ס.
אישור יציאה למצעד
שימו לב, ילדי כיתות א-ג חייבים בליווי מבוגר.

מי שאין לו ליווי ממלא בטופס "אין ליווי". אם יש ליווי יש לרשום את שמות כל המלווים.

כך נדע כמה מקומות צריך לשריין באוטובוסים