מצעד הספרים תשעט - סיכום
חודשון - דבר המנהלת
תמונות מחיי בית הספר

בי״ס רעות| טל.: 04-6177661 פקס: 04-6177664| מרכז אזורי מנשה, מיקוד 37845 | galito@menashe.co.il