שבוע הנגישות בבית ספר רעות

תמונות מחיי בית הספר

תמונות מתחלפות מחצר בית הספר

לומדים בביטחון - שגרת קורונה