משפחה וטכנולוגיה

משימת צפייה לכל המשפחה

קחו לעצמכם כמה דקות לצפות בסרטון יחד עם ההורים. שוחחו על הסרטון וכתבו את הדברים, כדי שתוכלו לשתף אותנו בכיתה:

1. מה חשבתם על המציאות שמציג הסרטון?

2.האם יש דברים דומים / שונים בין המשפחה שלכם לבין המשפחה המוצגת בסרטון?

3. האם יש כללים במשפחה שלכם לגבי שימוש בטכנולוגיה? ציינו כמה מהם.

בי״ס רעות| טל.: 04-6177661 פקס: 04-6177664| מרכז אזורי מנשה, מיקוד 37845 | galito@menashe.co.il