פעילויות חדשות תשע"ט

דף רח"ש למילוי אישי בתערוכת "גם ברשת יש גבול" (לצלם לתלמידים)

פעילות פתיחה- שבוע האינטרנט - דף רחש לתלמידים.pdf

פעילות פתיחה לשבוע הגלישה הבטוחה תשע"ט - "גם ברשת יש גבול"

פעילות פתיחה שבוע האינטרנט תשעט.pdf

עוצרים חושבים ומחליטים - מערך שיעור בנושא הפעלת שיקול דעת ופנייה לעזרה במצבים חדשים ולא מוכרים ברשת לכיתות א-ג

"נא להתנהג בהתאם" (לכתות ד'-ו') - פעילות המתמקדת בתרבות השיח ברשת, והיא נועדה לסייע בהקניית נורמות התנהגות ראויות ולחדד ערכים שינחו את התלמידים בעת ההתנהלות ברשת החברתית בדגש על קיום שיח אחראי, מכבד וחיובי.

"פנים אל פנים" - פעילות סביב סרטון (ה-ו). אורי שולח סרטון לחבריו בווטסאפ וחווה השפלה ופוגענות נגדו. מדוע קל כל כך לפגוע ממרחק מקלדת? האם יש מה לעשות?

"משפחה וטכנולוגיה" - (ג' - ו') סרטון מצוייר נחמד המדגים את השינויים שחלו לאורך השנים באופן בו מתנהלת ארוחת ערב משפחתית, עם התפתחות הטכנולוגיה וכניסתה לחיי היום יום. הצעה לשיח בכיתה סביב הסרטון: כאן