בשביל הקיימות

המשפחה הירוקה שלי

מחאת תלמידי בית הספר רעות כחלק משבוע המחאה הבינלאומי למען האקלים

מחאת תלמידי בית הספר רעות כחלק משבוע המחאה הבינלאומי למען האקלים

כתבים סביבתיים ברעות: הפסקת אוכל

כתבים סביבתיים ברעות:

מלצר, לא הזמנתי פלסטיק

בי״ס רעות| טל.: 04-6177661 פקס: 04-6177664| מרכז אזורי מנשה, מיקוד 37845 | office@reut-school.org.il