ל"ב - לומדים ביחד

"יוצרים ויצירה"
הורים וילדים יקרים,

לאחר חנוכה תחל תקופת לימודים מיוחדת לשנתון ג', שתוקדש לנושא "יוצרים ויצירה" ובה נכיר יוצרים ישראלים ואת יצירותיהם.

אנו סקרנים לדעת מי הם היוצרים המעניינים את ילדי שנתון ג' ורוצים לשמוע את דעתכם.

מבין השמות שיעלו ילדי השנתון, נבחר שלושה יוצרים. נלמד עליהם ונכיר את יצירותיהם לעומק.

הלמידה תעשה ביחד, בקבוצות מעורבות של כל ילדי השנתון ותקרא: "מקבץ ל"ב" (לומדים ביחד).

לחצו על תמונות היוצרים, כדי להכיר אותם לפני בחירתכם. לאחר מכן, בחרו שניים מהיוצרים בטופס שלמטה.