שעות הצלצולים וסיום הלימודים 

שעות סיום יום הלימודים וצלצולים תשפב.pdf

בי״ס רעות| טל.: 04-6177661 פקס: 04-6177664| מרכז אזורי מנשה, מיקוד 37845 |  office@reut-school.org.il