מרחבי למידה בית ספריים

הכניסה למרחבי הכיתות מיועדת לתלמידי הכיתה עם סיסמת הזדהות אחידה של משרד החינוך (כל תלמידה ותלמיד מקבלים ממחנכת או מחנך הכיתה).

לפני הכניסה למרחב הכיתה, יש להכנס עם הזדהות אחידה באופן הבא:

*צוות יקר - גם כדי לעדכן את מרחב הכיתה יש לפעול ע"פ סדר השלבים הנ"ל