מרחבי כיתות בית ספר רעות

שנתון א'

שושן

שקמה

שקד

שנתון ב'

שנתון ו׳