תלקיטי פעילויות במתמטיקה

תלקיט כיתה ג'

math33.pdf

תלקיט כיתה ב'

math2.pdf

תלקיט כיתה א'

math1.pdf

תלקיט כיתה ו'

math6.pdf

תלקיט כיתה ה'

math5.pdf

תלקיט כיתה ד'

math4.pdf

בי״ס רעות| טל.: 04-6177661 פקס: 04-6177664| מרכז אזורי מנשה, מיקוד 37845 | office@reut-school.org.il